Selasa, 25 September 2012


PRO FORMA RANGKA SUBJEK HIFZ AL-QURAN PRA TAHFIZ
(SUKATAN PEMBELAJARAN HAFAZAN QURAN PRA TAHFIZ)

Objektif Kursus:
-         Membantu pelajar meningkatkan kemahiran bacaan al-Quran.
-        Membantu pelajar menguasai hafazan al-Quran bagi surah-surah dalam juzu’ amma dan surah pilihan.

Sinopsis Kandungan Kursus
-          Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan teknik membaca dan menghafal al-Quran

Kaedah Pengajaran
-          Tasmi’ dan Talaqqi
-          Hafazan secara jamaah
-     Ulangan Hafazan

Kaedah Penilaian
-          Ujian penilaian hafazan akan dilakukan pada pertengahan dan hujung tahun secara syafawi (Lisan)

Sukatan Pengajian atau hafazan Penggal pertama
MINGGU
SUKATAN HAFAZAN
CATATAN
1
Al-Fatihah, An-Nas

2
Al-Falaq, al-Ikhlas 

3
Al-Masad 

4
An-Nasr

5
Al-Kafirun

6
Al-Kauthar, Al-Maun(1-2) 

7
Al-Maun(3-7) 

8
Al-Quraish

9
Al-Fiil

10
Al-Humazah

11
Al-Asr

12
At-Takathur

13
Al-Qariah

14
Al-Adiyaat

15
Al-Zalzalah

16
Al-Baiyinah (1-4)

17
Al-Baiyinah (5-6)

18
Al-Baiyinah (7-8)

19
Al-Qadr


Sukatan Pengajian atau hafazan Penggal Kedua
MINGGU
SUKATAN HAFAZAN
CATATAN
1
Al-Alaq (1-10)

2
Al-Alaq (11-19) 

3
At-Tiin  

4
As-Sarh

5
Ad-Dhuha

6
Al-Lail (1-11) 

7
Al-Lail (12-21) 

8
As-Shamsi (1-10)

9
As-Shamsi (11-15)

10
Al-Balad (1-10)

11
Al-Balad (11-20)

12
Al-Fajri (1-10)

13
Al-Fajri (11-16)

14
Al-Fajri (17-22)

15
Al-Fajri (23-30)

16
Al-Ghasiah (1-10)

17
Al-Ghasiah (11-20)

18
Al-Ghasiah (21-26)

19
Al-A’la (1-10)

20
Al-A’la (11-19)